News & Events


B.ED 1ST & 3RD SEMESTAR KI PRAYOGIK PARIKSHA 4, 5 FEB 2019 KO 10.00am SE HOGI.
Last Update :-30-01-2019 05:34:58

Shyampati Chandra Shekhar Mishra Shaikshik Sansthan